E-mail

English


PRZECIWKO RASIZMOWI I SPOŁECZNEMU WYKLUCZENIU: ANTYFASZYSTA ROKU 2005

komunikat Stowarzyszenia "NIGDY WIĘCEJ"

19. 01. 2006

Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ" po raz kolejny przyznało tytuł Antyfaszysty Roku. Tę coroczną honorową nagrodę tym razem przyznano Barbarze Radziewicz, działaczce społecznej z Elbląga, przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Bezrobotnych.

Barbara Radziewicz od wielu lat prowadzi aktywną działalność społeczną. Jest m. in. sygnatariuszką Ruchu Przeciwko Bezradności Społecznej działającego pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, współzałożycielką Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. OZB pod kierownictwem Barbary Radziewicz prowadzi m.in. pionierski program na rzecz dzieci i młodzieży lokalnej społeczności polsko-romskiej, zapewniający im wszechstronne zajęcia edukacyjne, artystyczne i społeczne.

W październiku 2005 roku Barbara Radziewicz we współpracy ze Stowarzyszeniem "NIGDY WIĘCEJ" zainicjowała i przeprowadziła udaną akcję w ramach Europejskiego Tygodnia Działań "Futbol przeciwko Rasizmowi w Europie", informując o niebezpieczeństwach związanych z nienawiścią i uprzedzeniami.

- Energia i zaangażowanie pani Barbary może być wzorem dla wszystkich, którzy pragną skutecznie działać na rzecz grup pokrzywdzonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym - mówi Marcin Kornak, prezes Stowarzyszenia "NIGDY WIĘCEJ".

W poprzednich latach laureatami tytułu Antyfaszysty Roku byli: Jerzy Owsiak, Simon Mol i (kolektywnie) Massala Sound System.

Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ" jest apolityczną organizacją antyfaszystowską, która od 1996 roku monitoruje incydenty na tle rasistowskim oraz wydaje pismo pt. "NIGDY WIĘCEJ".

więcej informacji:

tel. 0601 36 08 35

www.nigdywiecej.org

http://www.ozb.elk.mazury.pl

***
Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas komunikatów, prosimy o przesłanie e-maila z nagłówkiem "usuń" na adres: redakcja@nigdywiecej.org.
************************************
Niniejsza wiadomość nie jest informacją handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

 

WERSJA KOMUNIKATU BEZ POLSKICH ZNAKOW

PRZECIWKO RASIZMOWI I SPOLECZNEMU WYKLUCZENIU: ANTYFASZYSTA ROKU 2005

komunikat Stowarzyszenia "NIGDY WIECEJ"

19. 01. 2006

Stowarzyszenie "NIGDY WIECEJ" po raz kolejny przyznalo tytul Antyfaszysty Roku. Te coroczna honorowa nagrode tym razem przyznano Barbarze Radziewicz, dzialaczce spolecznej z Elblaga, przewodniczacej Ogolnopolskiego Zwiazku Bezrobotnych.

Barbara Radziewicz od wielu lat prowadzi aktywna dzialalnosc spoleczna. Jest m. in.sygnatariuszka Ruchu Przeciwko Bezradnosci Spolecznej dzialajacego pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, wspolzalozycielka Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdzialania Ubostwu.
OZB pod kierownictwem Barbary Radziewicz prowadzi m.in. pionierski program na rzecz dzieci i mlodziezy lokalnej spolecznosci polsko-romskiej, zapewniajacy im wszechstronne zajecia edukacyjne, artystyczne i spoleczne.

W pazdzierniku 2005 roku Barbara Radziewicz we wspolpracy ze Stowarzyszeniem "NIGDY WIECEJ" zainicjowala i przeprowadzila udana akcje w ramach Europejskiego Tygodnia Dzialan "Futbol przeciwko Rasizmowi w Europie", informujac o niebezpieczenstwach zwiazanych z nienawiscia i uprzedzeniami.

-Energia i zaangazowanie pani Barbary moze byc wzorem dla wszystkich, ktorzy pragna skutecznie dzialac na rzecz grup pokrzywdzonych i dotknietych wykluczeniem spolecznym - mowi Marcin Kornak, prezes Stowarzyszenia "NIGDY WIECEJ".

W poprzednich latach laureatami tytulu Antyfaszysty Roku byli: Jerzy Owsiak, Simon Mol i (kolektywnie) Massala Sound System.

Stowarzyszenie "NIGDY WIECEJ" jest apolityczna organizacja antyfaszystowska, ktora od 1996 roku monitoruje incydenty na tle rasistowskim oraz wydaje pismo pt. "NIGDY WIECEJ".

wiecej informacji:

tel. 0601 36 08 35

www.nigdywiecej.org

http://www.ozb.elk.mazury.pl

***

Jezeli nie chca Panstwo otrzymywac od nas komunikatow, prosimy o przeslanie e-maila z naglowkiem "usun" na adres: redakcja@nigdywiecej.org.
************************************
Niniejsza wiadomosc nie jest informacja handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).